«راهنماي مراحل ثبت نام»
«دریافت فرم تعهدنامه محضری»
«دریافت فرم محارم»
نام کاربری: شماره دانشجويي
رمز عبور پيش فرض : شماره شناسنامه یا کدملی (لطفا پس از ورود رمز پيش فرض خود را تغيير دهيد)

دانشجویان گرامی جدیدالورود 1400 که موفق به ورود به سامانه نشدند در صفحه اول سایت قسمت ارتباط با ما پیغام بگذارند. حتما در قسمت توضیخات شماره دانشجویی خود را وارد کنید.و 24 ساعت بعد از گذاشتن پیام وارد سامانه شوید و تقاضانامه اسکان خوابگاه را نکمیل کنید.