نمایش اطلاعات خوابگاه
«لیست خوابگاه‌ها» |  «لیست طبقات خوابگاه»
نام: شهید فرید فاطمی
کد: 23
آدرس: اراک - سردشت -بلوار گربلا-پردیس دانشگاه اراک
تصویر:
جنسیت خوابگاه: مرد
وضعیت متاهلی خوابگاه: مجرد
وضعیت: فعال