نمایش اطلاعات خوابگاه
«لیست خوابگاه‌ها» |  «لیست طبقات خوابگاه»
نام: خوابگاه الزهرا (بلوک1)
کد: 11
آدرس: شهرک مصطفی خمینی_کوی گلستان_جنب دانشگاه علوم پزشکی
تصویر:
جنسیت خوابگاه: زن
وضعیت متاهلی خوابگاه: مجرد
وضعیت: فعال