نمایش اطلاعات خوابگاه
«لیست خوابگاه‌ها» |  «لیست طبقات خوابگاه»
نام: شهید فخری زاده
کد: 17
آدرس: اراک -سردشت -بلوار کربلا -پردیس دانشگاه اراک
تصویر:
جنسیت خوابگاه: زن
وضعیت متاهلی خوابگاه: مجرد
وضعیت: فعال