«لیست اخبار»


1401/6/27
راهنمای ثبت سطح مقطع جدید در پورتال دانشجویی(مختص دانشجویانی که از قبل پرونده داشته اند)

راهنمای ثبت سطح مقطع جدید در پورتال دانشجویی(مختص دانشجویانی  که از قبل پرونده داشته اند)