اخبار
تاریخ انتشارعنوان خبر
1401/6/27 راهنمای ثبت سطح مقطع جدید در پورتال دانشجویی(مختص دانشجویانی که از قبل پرونده داشته اند)
1401/6/27 راهنمای ثبت تقاضانامه اسکان
1401/6/27 راهنمای تخصیص خوابگاه بر اساس مقطع و رشته
1401/6/27 راهنمای پرداخت اجاره بهای خوابگاه
1401/6/27 راهنمای تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه
1401/1/24 نحوه اطلاع از اتاق تعیین شده
1400/9/1 راهنمای پرداخت بدهی و تسویه حساب